Raumasta valtakunnallinen varhaiskasvatuksen keskus 

Pääsin viime viikonloppuna osallistumaan Raumalla järjestetyille kansallisille varhaiskasvatuksen opettajapäiville. Tilaisuus toi Raumalle yli viisi sataa varhaiskasvatuksen ammattilaista kuulemaan varhaiskasvatuksen alan tuoreimmista ajatuksista sekä oppimaan uutta yhdessä kollegoidensa kanssa. 

Varhaiskasvatuksen opettajapäivien järjestäminen Raumalla on osoitus kaupunkimme merkittävästä valtakunnallisesta asemasta varhaiskasvatuksen alalla. Suuri kiitos raumalaisille järjestäjille hienosti toteutetuista päivistä. 

Raumalla on pitkään tehty työtä sen eteen, että varhaiskasvatuksen opettajien koulutus vahvistuu Raumalla. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella on viime vuosina lisätty varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä. Turun yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutus on keskitetty Raumalle. 

Aivan erityinen ylpeys kaupungillemme on opettajankoulutuslaitoksen yhteyteen rakennettu harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi, joka on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa.  Pikkunorssissa tapahtuva varhaiskasvatuksen tutkimus on koko Suomen varhaiskasvatuskentän kehittämiselle tärkeää.

Oli ilahduttavaa huomata, miten paljon huomiota kaupunkimme on saanut varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Raumalla tehty kehittämistyö on huomattu myös valtakunnallisesti, ja varhaiskasvatuksen opettajapäivillä sain keskustella myös opetusministeriön edustajien kanssa täällä tehdyistä ratkaisuista. 

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus Suomessa on koko maailman mittakaavalla ainutlaatuista. Tapamme korkeakouluttaa varhaiskasvatuksen opettajia yliopistossa tekee järjestelmästämme poikkeuksellisen. Päiväkodeissamme opettavat pedagogisesti maailman parhaat varhaiskasvatuksen opettajat.

Varhaiskasvatuksen opettajista on eri puolilla Suomea pulaa. Siksi varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä tulee edelleen nostaa. Jotta kasvavaan työntekijämäärään voidaan vastata, tulee koulutuspaikkoja lisätä usealla sadalla. Päätökset kannattaa tehdä varhain, jotta työntekijäpula ei kasva vielä suuremmaksi. Nykyinen hallitus ennättää vielä tekemään tästä päätöksen, jos tahtoa vain löytyy. 

Koulutusmäärien kasvattaminen on iso mahdollisuus myös Raumalle, ja toivottavasti koulutuspaikkoja lisätään Rauman kampukselle tulevaisuudessa. 

Varhaiskasvatuksen työvoimapula ei kuitenkaan ratkea, mikäli alan ammattilaiset uupuvat tai eivät viihdy työssään. Siksi varhaiskasvatuksen työolosuhteiden on oltava kunnossa, johtamisen hyvää ja mahdollisuuksien kehittää omaa osaamistaan kunnossa. Uskon, että tässä kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on vielä työtä tehtävänä.

Rauma on vahvistanut hienolla tavalla asemaansa varhaiskasvatuksen koulutuksessa ja tutkimuksessa viime vuosina. Mielestäni voimme tavoitella Rauman kampukselle vielä vahvempaa asemaa varhaiskasvatuksen keskuksena, sillä opettajankoulutuksen ja harjoittelupäiväkodin vuoksi meillä on kaikki edellytykset siihen.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämisen lisäksi meidän on raivattava lainsäädännön esteet harjoittelupäiväkodin tieltä. 

Olen tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, jolla harjoittelupäiväkodin asema kirjataan selkeästi lakiin ja yhdeksi yliopiston tehtäväksi. Muutos mahdollistaisi sen, että opetusministeriö voisi jatkossa ohjata rahoitusta suoraan harjoittelupäiväkodin toimintaan. Se taas auttaisi kehittämään harjoittelupäiväkodin toimintaa täällä Raumalla. 

Suomalainen varhaiskasvatus on herättänyt suurta kiinnostusta myös maailmalla. Uskon, että Rauman kampuksella on mahdollisuudet houkutella myös lisää kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita maailmalta opiskelemaan ja tekemään tutkimusta kaupunkiimme. Tätä kehitystä meidän on kaikin tavoin tuettava. 

Eduskunnassa tulee tulevina vuosina asettaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen erityinen huomio. Laadukas varhaiskasvatus luo perustan koulutusjärjestelmällemme. Raumalla on paljon annettavaa tähän työhön.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 2.10.2022