Ruotsin mellakat ovat vakava varoitus Suomelle

Suomen käydessä ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua on tärkeää asettaa huomiota myös maan sisäiseen turvallisuuteen. Jatkuvien poikkeusolojen ja kriisien aikana yhteiskunnan vakaus on toimivan arjen edellytys.

Naapurissamme Ruotsissa sisäisen turvallisuuden ongelmat ovat äityneet yhteiskunnalliseksi kriisiksi. Useissa ruotsalaisissa kaupungeissa on viime viikkoina tapahtuneiden mellakoiden aikana vahingoitettu poliiseja ja poltettu ajoneuvoja.

Mellakat eivät ole syntyneet Ruotsissa hetkessä, vaan kyse on pitkän ajan kehityksestä. Naapurissamme päättäjät ovat ummistaneet silmänsä syrjäytymisen, epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja jengirikollisuuden kasvun tuomilta ongelmilta. Ongelmiin on puututtu liian myöhään.

Ruotsin poliisin mukaan yllytystä väkivallan käyttöön viranomaisia kohtaan on tullut ulkomailta sosiaalisen median kautta. Näin vieraat vallat voivat pyrkiä myös horjuttamaan vakaita länsimaita ja luomaan epävakautta yhteiskuntiin.

Suomi ei ole vielä Ruotsin tiellä, mutta näemme jo nyt vakavia merkkejä turvallisuuden heikentymisestä. Jengirikollisuuden kasvu on totta myös Suomessa. Poliisimme kohtaavat työssään kovempaa väkivaltaa ja uhkailua.

Siksi turvallisuuden rapautumiseen on välttämätöntä puuttua Suomessa vielä nyt, kun se on mahdollista. Eduskunta on asettanut tavoitteeksi poliisien määrän nostamisen 8200 poliisiin tulevien vuosien aikana, jotta poliisin riittävä läsnäolo voidaan turvata kaikkialla Suomessa.

Olemme Kokoomuksessa esittäneet omat toimenpiteemme jengirikollisuuden kitkemiseksi kiristämällä ampuma-aserikosten ja jengien välienselvittelyyn liittyvien rikosten rangaistuksia. Yhtä tärkeää on puuttua nuorten syrjäytymiseen ja näköalattomuuteen, jotta rikoskierteet saadaan poikki ajoissa.

Huhtikuun alun kehysriihessä hallitus ei kuitenkaan osoittanut poliisille budjettiin riittävää rahoitusta. Sisäministeriön mukaan määrärahat eivät mahdollista poliisin toiminnan säilyttämistä sen nykyisellä tasolla. Nyt riskinä on poliisin henkilöstön vähentäminen jopa 300 hengellä määrärahojen niukkuuden vuoksi.

Hallitus on toistamassa samat virheet, jotka se teki viime vuonna laatiessaan valtion budjettia. Hallituksen esitys olisi johtanut poliisin toiminnan supistamiseen, ja budjettia korjattiin eduskunnassa loppusyksystä.

Poliisille on annettava työrauha vaikeassa turvallisuustilanteessa ja tarvittavat määrärahat on lisättävä poliisin budjettiin. Me kokoomuksessa olemme valmiita tekemään tämän eduskunnassa vielä kevään aikana.

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 22.4.2022