Sähkön siirtohinnat on laitettava kuriin

Sähkönsiirron kustannukset puhututtavat ihmisiä. Se ei ole ihme, sillä sähkön siirtohinnat ovat monin paikoin kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Satakunnan Kansan viime syksynä tekemän selvityksen mukaan Satakunnassa korkeinta siirtohintaa peritään Kokemäellä, jossa sähkölämmitteisessä pientalossa asuvalle koituu pelkästä sähkönsiirrosta perusmaksuineen yli 1 900 euron vuosimaksu. Porissakin pientalossa asuvalle sähkönsiirrosta tulee vuosittain noin 1400 euron lasku.

Verkkoa hallinnoiva yhtiö toimii luonnollisen monopolin asemassa. Ihmisillä ei ole mahdollisuutta kilpailuttaa sähkönsiirtoa kuten sähkön osalta on, vaan lasku tulee jokaiselle suoraan asuinpaikan mukaan.

Laki on edellyttänyt yhtiöitä investoimaan verkon säävarmuuteen. Lakia muutettiin vuoden 2011 myrskyjen myötä. Sähkön toimitusvarmuutta haluttiin parantaa maakaapeloinnilla. Tässä on onnistuttu, mutta maakaapelointi on ollut monin paikoin kallista saavutettuun hyötyyn nähden. Samalla paine sähkön siirtohintojen korottamiseen on kasvanut.

Laadimme Kokoomuksen kansanedustajien kanssa yhteisen lakialoitteen sähkön siirtohintojen laskemiseksi.

Ensimmäiseksi verkkoyhtiöiden tuottoja on perusteltua leikata. Siirtomaksun pitää vastata toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Monopoliasemassa toimivan yhtiön ei pidä periä ylihintaa asiakkailtaan.

Toiseksi verkkoyhtiöiden tehottomat investoinnit pitää lopettaa. Laki on velvoittanut yhtiöitä lisäämään sähköverkon säävarmuutta, mutta kallista maakaapelointia ei pidä tehdä sen enempää kuin se on todellisuudessa järkevää. Harvaan asutuilla alueilla maakaapeloinnin hyödyt jäävät pieniksi asutuskeskuksiin verrattuna.

Kolmanneksi siirtohintojen vuosittaista korotuskattoa on perusteltua laskea nykyisestä 15 prosentista viiteen prosenttiin. Kotitalouden sähkölaskujen korotusten pitää olla nykyistä kohtuullisempia.

Hallitus on valmistelemassa muutoksia sähkömarkkinalakiin, mutta toistaiseksi sen esittämät toimenpiteet ihmisten sähkölaskujen pienentämiseksi ovat jääneet vaatimattomiksi. Hallituksen esittämillä muutoksilla ei ole suurta vaikutusta sähkön siirtohintoihin.

On puolueiden yhteinen työ huolehtia siitä, että paikoin kohtuuttomiksi kasvaneisiin sähkön siirtohintoihin saadaan kohtuutta. Muutokset saadaan käsiteltyä eduskunnassa vielä tämän vuoden aikana. Enää tarvitaan hallitukselta tahtoa asian korjaamiseen.

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 8.6.2020.