Satakunnalla on edellytykset kasvaa ruokamaakuntana

Elintarviketeollisuus on Satakunnalle yksi tärkeimmistä työn ja elinvoiman lähteistä. Satakunnassa elintarviketeollisuus työllistää tuhansittain ihmisiä useissa tuotantoketjun vaiheissa. Elintarvikkeiden tuotannon monipuolisuus antaa Satakunnalle mahdollisuuden toimia kilpailun kärjessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Satakuntaan on keskittynyt useita elintarviketeollisuuden menestyviä yrityksiä. Muun muassa Säkylässä sijaitsevaan Apetitin tehtaaseen sekä Kivikylän uuteen Euran pitsatuotantoon viime vuosina tehdyt investoinnit osoittavat alan kasvumahdollisuuksista Satakunnassa. Vahvojen elintarviketeollisuuden toimijoiden viitoittamana Satakuntaan on mahdollistaa houkutella elintarvikealan investointeja myös jatkossa.

Satakuntalaisten yritysten vahvuutena on ekologinen, vastuullinen ja turvallinen elintarviketuotanto. Näillä vahvuuksilla satakuntalaiset yritykset kykenevät kilpailemaan entistä paremmin myös kansainvälisillä markkinoilla. Alueemme elintarviketoimijoiden kansainvälistyminen on merkittävä mahdollisuus koko satakuntalaiselle ruokateollisuudelle.


Alueemme elintarvikealan kehitykselle erityisen tärkeää on Satakunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen yhteistyö elintarvikealan koulutuksessa. Oppilaitosten tutkimustyö luo mahdollisuuksia uusien tuotteiden syntymiselle ja jo olemassa olevien tuotteiden kehittämiselle. Alati muuttuvalla elintarvikealalla koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on välttämätöntä satakuntalaisen elintarviketeollisuuden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kuluneet vuodet ovat osoittaneet Satakunnan merkityksen myös kotimaisilla elintarvikemarkkinoilla. Huoltovarmuuden näkökulmasta satakuntalaiset yritykset ja tuottajat ovat olleet elintärkeitä kuluneiden vuosien kriisien aikana. Satakunnan merkitys suomalaiselle ruokaturvalle on ehdoton.

Maakuntamme ruokatuotannon vastuullinen ketju alkutuotannosta aina lopputuotteiden käsittelyyn on maamme huippua. Satakunnan asema yhtenä Suomen merkittävimmistä ruokamaakunnista tulee muistaa alueen elinvoimaa kehitettäessä.

Kolumni on julkaistu Satakunnan Viikossa 18.1.2023