Satakunnan asemaa logistiikan keskittymänä pitää vahvistaa 

Suomi on maantieteellisesti saari, ja valtaosa tavarakuljetuksista kulkee länsirannikon kautta meriteitse maailmalle. Porin ja Rauman satamat ovat Suomelle elintärkeitä ja ne ovat perusta Satakunnan logistiselle keskittymälle. Porin sataman kuljetusmäärät kasvoivat viime vuonna peräti kolmanneksella. 

Teollisuuden kuljetusvirrat ovat muuttuneet Venäjän hyökkäyssodan myötä. Idänkaupan pysähtyminen on siirtämässä kuljetuksia yhä enemmän länsirannikon satamiin.

Satakunnalla on nyt suuret mahdollisuudet profiloitua entistä vahvemmin teollisuuden kuljetusten ja ulkomaankaupan keskittymänä.

Satakuntaan on viimeisten vuosien aikana suuntautunut merkittävästi uusia investointeja ja teollisuuden hankkeita. Muun muassa Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitos, Rauman uusi mäntysaha ja Poriin suunnitellut investoinnit lisäävät entisestään alueemme teitten, satamien ja raiteiden käyttöä. 

Uudet investoinnit tarvitsevat yhä parempaa logistiikkaa. Satakunnalle oli iso edunvalvonnan voitto, että raiteiden kulunvalvonnan mittava investointi, niin sanottu digirata-hanke, käynnistetään Pori/Rauma-Tampere -radalta.

Investointi mahdollistaa junakuljetusten kasvattamisen raiteilla jopa kolmanneksella nykytilanteeseen nähden. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa lisää tilaa teollisuuden kuljetuksille ja uusille henkilöjunavuoroille.

Kasvavat kuljetustarpeet ovat vahva peruste investoida Satakunnan infraan. Länsirannikon logistisen merkityksen vahvistuessa ja kuljetusketjujen muuttuessa valtion on päivitettävä liikenneinvestointisuunnitelmat ja otettava huomioon paremmin Satakunnan tarpeet. Esimerkiksi raskaan liikenteen kuljetukset kasvavat nopeimmin juuri meillä länsirannikolla. 

Seuraavana hankkeena odottamassa vuoroaan on kakkostien nelikaistaistus Porin keskustassa. Se on Satakunnan kansanedustajien seuraava tavoite infran kehittämisessä. Sekä kasitien että kakkostien nelikaistaistamisen suunnittelua pitää viedä eteenpäin, jotta seuraavat hankkeet päästään toteuttamaan seuraavina vuosina. 

Satakunnassa on myös erittäin vahvaa logistiikan korkeakoulutusta ja tutkimusta Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Porin yliopistokeskuksessa. Teollisuus, satamat ja kaupankäynti vaativat jatkuvasti Satakunnassa koulutettuja logistiikka-alan osaajia. 

Koulutustarjonnan vahvistamiseksi tulevaisuuden vaihtoehto voi olla logistiikka-alan maisteritutkinnon perustaminen Porin yliopistokeskukseen.  

Satakunnan pitää asettaa tavoitteet korkealle.

Kolumni on julkaistu Satakunnan Kansassa 16.1.2023