Satakunnan houkuteltava vahvasti teollisia investointeja

Vahva ja menestyvä teollisuus luo Suomeen hyvinvointia ja talouskasvua. Satakunta on yksi maamme teollistuneimmista maakunnista, joten teollisuuden tulevaisuudennäkymillä on ratkaiseva merkitys koko alueemme kehitykselle. 

Hallitusohjelmaneuvotteluissa viime keväänä meidän satakuntalaisten kansanedustajien tavoitteena oli varmistaa, että uuden hallituksen ohjelmaan tulee vahvat kirjaukset teollisuuspolitiikasta, jotka tukevat uusien investointien saamista maakuntaamme. Tässä myös onnistuimme.

Teolliset investoinnit edellyttävät sujuvaa luvitusta ja byrokratian purkamista. Siksi hallituksemme uudistaa investointien luvituksen siten, että lupapalvelut kootaan yhden viraston vastuulle ja lainsäädäntöä kevennetään. Arvioiden mukaan luvitusjonoissa on investointeja useiden miljardien eurojen edestä Suomessa. Siksi asiaan on nyt saatava vauhtia.

Puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saanti on ydinasia teollisuudellemme. Siksi hallitus edistää puhtaan energian investointeja muun muassa merituulivoiman ja ydinvoiman osalta. 

Samalla osaava ja koulutettu työvoima on aivan välttämätön edellytys toimivalle teollisuudelle. Satakunnan kaltaisten vientiteollisuusmaakuntien asema koulutuspolitiikassa turvataan, ja lisäksi tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan tehdään isot panostukset. 

Myös kunnianhimoinen työmarkkinoiden uudistaminen ja paikallisen sopimisen vahvistaminen parantavat teollisuuden kilpailukykyä.

Olemme saaneet viime aikoina positiivisia uutisia teollisuuden näkymistä. Satakunnan asema puhtaan energian keskittymänä on edelleen vahvistumassa, kun ruotsalainen energiayhtiö Eolus suunnittelee Porin ja Merikarvian edustalle merkittäviä, jopa 200 tuulivoiman merituulipuistoja. 

Porin alueelle on suunnitteilla useita teollisuuden investointeja. Bioenergon suuren biolaitoksen suunnittelu ja rahoitus on hyvin pitkällä, ja päätöstä hankkeen toteutuksesta odotetaan jo ensi vuonna. Toteutuessaan hanke olisi merkittävin teollisuuden investointi Poriin vuosikymmeniin. 

Vireillä olevat teollisuuden investoinnit kertovat vahvasta kiinnostuksesta Satakuntaa kohtaan. Keskeisen tavoitteemme pitää olla, että saamme kotiutettua laajasti investointeja Satakuntaan tulevina vuosina.

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 4.12.2023