Satakunnan korkeakoulutusta on vahvistettava

Opetusministeriö käynnisti hiljattain korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskevan selvitystyön. Satakunnalle tämä on tervetullut uutinen.

Vaikka korkeakoulutusta on tarjolla maakunnassamme, on korkeasti koulutetun väestön osuus meillä alhaisempi moneen muuhun maakuntaan verrattuna. Moni yritys on kärsinyt osaajapulasta.

Satakunnan lähtökohdat selvitystyölle ovat erinomaiset. Korkeakoulutusta tarjoavat yksiköt Satakunnassa ovat kehittäneet vahvasti opetustaan ja tutkimustaan. Esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulu on vertailussa sekä opiskelijoiden työllistymisessä että opetuksen laadussa Suomen kärkeä.

Lisäksi maakuntamme kunnat ja yritykset ovat sitoutuneita korkeakoulutuksen kehittämiseen. Lahjoitusprofessuurit ovat tästä hieno osoitus.

Korkeakoulut käyvät opiskelijoista kovaa kisaa tulevaisuudessa, kun nuorten ikäluokat pienenevät. Koulutuksen houkuttelevuus ja korkea laatu ratkaisevat yhä enemmän siinä, että opiskelijoita ympäri Suomea saadaan houkuteltua Poriin ja Satakuntaan.

Siksi Satakunnassa on keskityttävä erityisesti pitkälle vietyyn erikoistumiseen ja vahvistamaan edelleen nykyisiä korkeakoulutuksen alojamme, joilla tavoittelemme Suomen huippua.

Kun nuori haluaa opiskella esimerkiksi automaatio-, tekoäly- ja robotiikka-alaa, Porin pitää olla koko Suomen kärkivaihtoehto tulevaksi opiskelupaikkakunnaksi. Vähempään meidän ei pidä tyytyä.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen lisäksi on tärkeää, että koulutuksen yritysyhteistyö vahvistuu. Vain siten valmistuneet opiskelijat työllistyvät maakuntaan ja jäävät tänne asumaan. Meriklusteri ja automaatio- ja robotiikka-alojen keskittymät ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Vientiteollisuusmaakunnalle on luontevaa, että koulutuksemme on yhä kansainvälisempää. Satakunnan tulee houkutella kansainvälisiä opiskelijoita tänne opiskelemaan ja jäämään töihin valmistumisen jälkeen.

Korkeakoulutuksen kenttä on isossa murroksessa. Erittäin mielenkiintoinen kehityskulku on tapahtunut Lappeenrannassa, kun teknillinen yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostivat konsernin. Yliopisto vahvisti samalla maisterivaiheen opetustaan Lahdessa.

Satakuntaliitto on asettamassa selvityshenkilön laatimaan suunnitelman korkeakoulutuksen kehittämisestä Satakunnassa. Selvitystyössä on käytävä läpi kaikki korkeakoulutuksen mallit Suomesta ja niistä Satakunnalle sopivin.

Keskeistä on, että korkeakoulutuksen asema vahvistuu Satakunnassa.

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 21.12.2020.