Selvitys osoittaa Rauman henkilöjunaliikenteen tarpeellisuuden

Kansanedustaja Matias Marttisen mukaan uusi liikenneselvitys antaa vahvat perustelut Rauman henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi uudelleen. Marttisen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön on otettava selvityksen vahvat perusteet huomioon, kun päätös liikenteen tulevaisuudesta tehdään tämän vuoden aikana.

”Liikenneselvitys osoittaa kirkkaasti henkilöjunaliikenteen positiiviset vaikutukset Raumalle ja kaupunkimme saavutettavuudelle. Yhteys palvelisi sekä työmatkaliikennettä, matkailua että opiskelijoita. Matkustajapotentiaali on arvioitu jopa 160 000 matkaan vuodessa. Se on selvästi enemmän kuin matkustajamäärät rataosuuksilla Karjaa-Hanko tai Kouvola-Kotka, joita liikenne- ja viestintäministeriö jo tukee”, Marttinen painottaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee parhaillaan junaliikenteen ostosopimusta vuodesta 2021 lähtien. Marttisen mukaan liikenneministerin on sisällytettävä Rauman henkilöjunaliikenne mukaan ostoliikennesopimukseen.

”Liikenneministeriö ostaa vuosittain junavuoroja lähes 32 miljoonalla eurolla VR:ltä. Saavutettaviin hyötyihin nähden Rauman liikenteen osalta on kyse pienestä panostuksesta, joka tukee merkittävällä tavalla koko Rauman seudun kehitystä”, Marttinen toteaa.

Marttinen muistuttaa, että hallitusohjelmassa on erikseen kirjattu henkilö- ja tavaraliikenteen mahdollistaminen vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla.

”Hallitusohjelman kirjaukset ja selvitykset puoltavat vahvasti Rauman henkilöjunaliikenteen käynnistämistä uudelleen. Kyse on ennen kaikkea poliittisesta tahdosta hoitaa asia viimein kuntoon. Viesti liikenneministerille on ollut Rauman seudulta selvä”, Marttinen toteaa.