Seminaarinmäki on pelastettava

Vierailin Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella torstaina, kun mäellä järjestettiin avoimien ovien päivä. Oli todella hienoa tutustua tarkemmin, miten hienot puitteet opiskelulle kampuksella on järjestetty ja miten innostuneita opiskelustaan opiskelijat ovat. Seminaarinmäen sitoutunut henkilökunta on kehittänyt vuosia opetusta kampuksella.

Kaikista keskusteluista nousi päällimmäisenä esiin huoli kampuksen tulevaisuudesta. Mitä yliopiston suunnittelemat säästöt tarkoittavat Rauman kampukselle? Missä opiskelu järjestetään tulevaisuudessa? Onko edessä työsuhteiden päättämistä? Koska yliopiston muutosneuvottelut ovat käynnissä, vastauksia ei vielä ole.

Rauman kampus on saanut tuekseen valtavan määrän toimijoita eri puolilta Suomea. OAJ otti kantaa nopeasti kampuksen säilyttämisen puolesta. Samoin Teollisuusliitto, joka kiinnitti aivan oikein huomiota Rauman kampuksen merkitykseen käsityökasvatuksessa. Liitto nosti esille huolensa kädentaitojen rapautumisesta, vaikka tarve osaajille eri aloilla on suurta. 

Satakunnan kansanedustajat ja muut toimijat maakunnassa ovat tehneet tiivistä työtä yhdessä kampuksen puolustamiseksi. 

Lukuisat käymäni keskustelut eduskunnassa ja Helsingissä ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että Rauman kampukselle on erittäin vahva tuki valtakunnan politiikassa, ja meitä ollaan valmiita puolustamaan. Selkänoja tekemällemme työlle on siten erittäin vahvaa. 

Olen keskustellut Rauman kampuksen tilanteesta useita kertoja puolueeni puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa. Hän on osoittanut vahvan tukensa Rauman kampukselle ja kertonut, että Kokoomus haluaa jatkaa kampuksemme kehittämistä tulevaisuudessa. 

Rauman kampuksella on vuosia tehty kehittämistyötä, joka on näyttänyt suuntaa valtakunnalliselle koulutuspolitiikalle. 

Kampuksella on panostettu erityisesti varhaiskasvatuksen opetukseen ja tutkimukseen, mistä osoituksena ovat Rauman seudun toimijoiden ja elinkeinoelämän tekemä lahjoitusprofessuuri muutamia vuosia sitten ja Suomen ensimmäisen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssin avaaminen kampukselle. 

Monelle vaikuttajalle on tullut yllätyksenä kertomani tieto siitä, että leijonanosa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen toiminnasta on keskitetty Raumalle – ei Turkuun. Mäellä opiskelee yli 1100 opiskelijaa. Kokoomuslaisen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen aikana Rauman kampukselle osoitettiin lisää varhaiskasvatuksen opettajien opiskelijapaikkoja, mikä vahvisti entisestään kampuksen merkitystä varhaiskasvatuksen keskuksena. 

Pula varhaiskasvatuksen opettajista on huutava tällä hetkellä ympäri Suomea, ja koulutusmääriä on määrä nostaa jatkossa. Raumalla on kaikki edellytykset lisätä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, sillä koulutustilat ja puitteet ovat valmiina mäellä. 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja luokanopettajien lisäksi Raumalla koulutetaan myös käsityön aineenopettajia. Käsityökasvatuksen koulutus on hiipunut suomalaisissa yliopistoissa, sillä Rauman lisäksi koulutusta tarjotaan enää Joensuussa ja Helsingissä. 

Kampuksellamme on iso merkitys koko opettajankoulutukselle Länsi-Suomen alueella, ja koulutuksen karsiminen Raumalta merkitsisi siten suoraan opettajapulan pahenemista länsirannikolla. Laadukasta opetusta ei ole ilman päteviä ja hyvin koulutettuja opettajia. Siksi opettajankoulutukseen on perusteltua panostaa, eikä päinvastoin karsia.

Kaikki perusteet puhuvat Rauman kampuksen toiminnan kehittämisen puolesta. Rauman kaupungin ja Turun yliopiston on nyt löydettävä yhdessä ratkaisut, joilla kampuksen asema turvataan. Pidän erittäin tärkeänä, että Rauman kaupunki on valmistellut omia ehdotuksiaan kampuksen tukemiseksi. 

Myös hallituksen ja opetusministeriön on valmistauduttava ohjaamaan rahoitusta kampuksen tilanteen turvaamiseksi. 

Turun yliopistolle Rauma on luotettava kumppani, joka on sitoutunut kampuksen toiminnan ja raumalaisen opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Turussa soisi muistettavan, että yliopisto ei ole vain Turun kaupungin vaan koko Länsi-Suomen yliopisto. Siten myös yliopiston toimintaa tulee kehittää ottaen huomioon Rauman seudun ja koko Satakunnan tarpeet.

Jatkamme työtä niin pitkään kuin on tarpeen, jotta Rauman kampuksen toiminta saadaan turvattua. 

Kolumni on julkaistu Länsi-Suomessa 4.12.2022