Sote-esitys vaarantaa Satakunnan pelastustoimen

Pelastustoimen ammattilaiset ja sopimuspalokunnat toimivat ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi yllättävissä onnettomuustilanteissa. Kattavan palveluverkon merkitys konkretisoituu silloin, kun apua tarvitaan nopeasti.

Hallituksen sote-esityksessä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakuntien vastuulle. Vähäiselle huomiolle on jäänyt se, miten suureksi kärsijäksi pelastustoimi on ajautumassa uudistuksen vuoksi.

Satakunnan pelastustoimen rahoitusta leikataan sote-esityksessä yli kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. On selvää, että nämä yli kymmenen prosentin leikkaukset vaikuttavat olennaisesti kykyyn järjestää palvelut eri puolilla Satakuntaa.

Hallituksen ajama esitys johtaa pelastustoimen palveluiden heikentymiseen ja toiminnan sopeuttamiseen. Supistuvalla rahoituksella on suora vaikutus siihen, miten eri puolilla maakuntaa voidaan vastata onnettomuuksiin tai muihin pelastustehtäviin.

Kysymysmerkiksi jää sekin, miten erittäin tärkeää työtä tekevien sopimuspalokuntien toimintaedellytykset voidaan turvata tulevaisuudessa.

Sote-esityksen aiheuttama rajoitusvaje ei ole tullut hallitukselle yllätyksenä, sillä ongelma nousi esiin jo hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierroksella.

Hallituksen sote-ministerit ovat tunnustaneet, että pelastustoimeen kohdistuu valtakunnallisesti peräti 80 miljoonan euron rahoitusvaje. Sen todettiin johtavan tilanteeseen, jossa kaikkialla maassa ei pystytä järjestämään palveluja edes lain vaatimalla tasolla.

Tästä huolimatta hallitus päätti antaa esityksen eduskunnalle sen sijaan, että pelastustoimen asiantuntijoiden esille tuomat vakavat ongelmat olisi korjattu. Nyt eduskunta käsittelee siis sote-esitystä, jonka rahoitus ei ole riittävää lakisääteisten palveluiden järjestämiseen.

Olen jättänyt sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) kirjallisen kysymyksen pelastustoimen rahoitusvajeesta ja Satakunnan rahoitusleikkauksista. On selvää, että hallituksen on korjattava esityksen valuviat ja turvattava pelastustoimen asema.

Mitään uudistusta ei pidä tehdä vain uudistamisen vuoksi. Olisi järjetöntä muuttaa suomalaisten palveluja huonompaan suuntaan, kuten pelastustoimelle on nyt käymässä.

Toimivaa järjestelmää ei pidä hajottaa.

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 26.4.2021.