Suomalaista metsätaloutta pitää puolustaa

Suomalaisen metsäpolitiikan ja metsien käytön puolustaminen on ollut yksi Suomen EU-vaikuttamisen kulmakivistä. Nyt Suomen vaikutusvalta on horjumassa pahemman kerran, sillä hallituksen rivit ovat hajoamassa erittäin tärkeässä metsienkäyttöä koskevassa EU-päätöksessä.

Euroopan unionissa valmistellaan niin sanottua taksonomiaa. Se on järjestelmä, jossa toimialoja luokitellaan sen mukaan, miten kestäväksi ne katsotaan ilmaston näkökulmasta. Esitykseen liittyy suuria huolia Suomen metsien osalta. Pohjaesitys johtaisi suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytysten merkittävään heikentymiseen.

Komission esitys toisi myös kaikki yli 13 hehtaarin metsätilat erityisen ilmastoraportoinnin piiriin. Esimerkiksi Satakunnassa on yli 23 000 metsäomistajaa, joista noin kolmannes joutuisi jatkossa raskaan paperibyrokratian piiriin.

Metsiin kohdistuvaa taksonomiaesitystä ei pidä hyväksyä. Suomalainen metsänhoito on vastuullista. Maamme pinta-alasta 75 prosenttia on metsää. Se on jo itsessään osoitus siitä, miten merkittävä hiilinielu Suomen metsät ovat. Puustomme tilavuus on kasvanut 70 prosenttia viimeisen 50 vuoden aikana. Suomi ei voi olla koko Euroopan hiilinielu.

Tämä tulee myös hallituksen ymmärtää. Suomen kannan pitää olla selvä, kun asioihin vaikutetaan. Valitettavasti hallitus on kuitenkin nukkunut koko valmisteluajan ohi. Euroopan komission esitys on ollut tiedossa puoli vuotta, mutta hallitus muodosti kantansa metsätaksonomiaan vasta viime viikolla.

On käsittämätöntä, että taksonomiasta vastaava komissaari Mairead McGuinness vieraili Suomessa pari viikkoa sitten, mutta Suomen hallituksella ei vielä ollut kantaa koko asiaan!

Maamme kannasta päätetään virallisesti eduskunnassa lähiaikoina. Osa hallituspuolueista on jo kertonut, ettei hyväksy metsätaksonomian kaatamista. Se on vastuutonta, ja osoittaa hallituksen johdolta johtajuuden puuttumista maamme kannalta keskeisessä asiassa.

Kokoomus puolustaa suomalaista metsätaloutta. Metsäpolitiikan tulee pysyä kansallisen päätöksenteon piirissä.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 24.11.2021.