Suomen energiaomavaraisuutta on vahvistettava

Venäjän aloittaman sodan seurauksena Suomi ja koko Eurooppa on asettanut tiukkoja pakotteita Venäjää kohtaan. Merkittävin Venäjän vaikutuskeinoista on ollut energiakauppa. On itsestäänselvää, että Suomen ei pidä rahoittaa Venäjän julmaa sotaa Ukrainassa ostamalla venäläistä tuontienergiaa. 

Siksi Suomen on irtauduttava kokonaan venäläisen energian käytöstä ja vahvistettava omaa energiantuotantoaan. Suomen tilanne energiaomavaraisuudessa on muuta Eurooppaa vahvempi, vaikka myös meillä käytetään venäläistä öljyä, kaasua ja kivihiiltä. 

Venäjän tuontienergiasta irtaantumisen on oltava pysyvää ja siksi Suomi tarvitsee nyt uusia energiainvestointeja.

Suomalaisen energiantuotannon tulee rakentua vahvasti ydinvoiman ja uusiutuvien energiamuotojen varaan. Kilpailu energiainvestoinneista on kovaa ja siksi Suomen on luotava parhaat edellytykset uusille energiainvestoinneille.

Investointien tekemistä on nopeutettava uudistamalla energiainvestointien lupaprosesseja. Vuosia kestävät lupaprosessit heikentävät Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Olen itse esittänyt kuuden kuukauden käsittelytakuuta ja lupien yhtenäistämistä ympäristöluvituksen selkeyttämiseksi. 

Myös suomalaista energialainsäädäntöä tulee päivittää, jotta uusia innovaatiota, kuten pienydinvoimaloita voidaan rakentaa. Monet energiayhtiöt ovat kiinnostuneita pienydinvoimaloiden tuomista mahdollisuuksista. Hallituksen on valmisteltava viipymättä muutokset lainsäädäntöön, jotta pienydinvoimaloiden kehittämistä voidaan jatkaa. 

Satakunnassa on ollut nostetta uusille energiainvestoinneille jo pitkään. Olkiluoto 3 laitoksen tuotannon käynnistäminen syksyllä lisää merkittävästi kotimaista sähköntuotantoa ja nostaa Olkiluodon osuuden kaikesta kotimaisesta sähköstä yli neljännekseen. Porin Tahkoluodon merituulipuisto on ensimmäinen laatuaan Suomessa kuten on myös Harjavaltaan nouseva vihreän vedyn toimilaitos. 

Turvallisuuspoliittisten ratkaisujen lisäksi eduskunnan on nyt tehtävä kaikki tarvittavat päätökset, jotta kotimaisia energiainvestointeja saadaan liikkeelle. Satakuntaan investoinnit tarkoittavat uusia työpaikkoja ja verotuloja. Satakunnalla on paljon voitettavaa tässä työssä.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 11.5.2022