Suomi tarvitsee lisää poliiseja

Moni on huomannut uutisia seuratessaan, miten turvattomuus ja epävakaus ovat kasvaneet monessa länsimaassa. Naapurimaassamme Ruotsissa turvallisuus on järkkynyt pahoin, kun järjestäytynyt rikollisuus on saanut vahvemman jalansijan ja väkivallanteot ovat lisääntyneet.

Suomi on edelleen Euroopan ja koko maailman turvallisimpia maita, vaikka myös meillä poliisi ja muut viranomaisemme kohtaavat yhä kovempaa rikollisuutta työssään.

Turvallisuutta uhkaa ennen kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden kasvu, jolla on vahva yhteys esimerkiksi huumeiden myyntiin ja välitykseen Suomessa. Keskusrikospoliisi arvioi maassamme toimivan noin 90 erilaista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymää. 

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton jäsenkysely poliisien jaksamisesta on hurjaa luettavaa. Kuusi kymmenestä vastaajasta kokee työhyvinvoinnin heikentyneen. Työssä jaksamista haittaavat jatkuva kiire ja henkilöstövaje. Valtaosa poliiseista on myös kohdannut väkivaltaa työssään. Asiakkaiden on koettu käyneen entistä aggressiivisemmiksi.

Lähes puolet vastanneista poliiseista harkitsee alanvaihtoa. Tilanne on kestämätön, jos kansalaisten turvallisuudesta huolehtivilla viranomaisilla ei ole mahdollisuutta tehdä työtään hyvin raskaan työkuorman ja niukkojen resurssien vuoksi. 

Suomessa työskentelee noin 7300 poliisia. Asukaslukuun suhteutettuna määrä on selvästi Pohjoismaiden alhaisin. Tilanne paitsi kuormittaa poliiseja mutta tarkoittaa myös sitä, että tehtäviä on asetettava rajusti tärkeysjärjestykseen. Suomessa jää vuosittain 100 000 poliisitehtävää hoitamatta, koska väkeä ei ole lähettää tehtäviä hoitamaan. 

Pitkät etäisyydet ovat johtaneet siihen, että erityisesti pienemmillä paikkakunnilla poliisin tuloa voi joutua odottamaan pitkäänkin. Myös Satakunnassa on ollut huolta poliisipartioiden riittävästä määrästä.

Poliisimme resurssit ovat jääneet pahasti jälkeen kehityksestä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Kun Suomessa on 1,25 poliisia tuhatta asukasta kohti, on suhdeluku Ruotsissa yli 2,0. Ruotsin hallitus on ilmoittanut lisäävänsä merkittävästi poliisin määrärahoja muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi.

Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on yhteiskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kansalaisten luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään on Suomessa Euroopan kärkeä. Tämä säilyy vain, mikäli poliisilla on mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin.

Edellisen hallituksen aikana poliisien määrää lähdettiin kasvattamaan. Silloin poliisikoulutuksen sisäänottomääriä nostettiin tuntuvasti. Tavoitteena oli, että korkeammat koulutusmäärät mahdollistavat myös poliisien määrän nostamisen seuraavina vuosina.

Hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus poliisien määrän nostamisesta 7500 poliisiin tulevina vuosina. Kuten Suomen Poliisijärjestöjen Liiton selvityksestäkin ilmenee, tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Poliisien määrää pitää kasvattaa tuntuvasti. Perusteltu tavoite on nostaa poliisien määrää 8000 poliisin tasolle.

Tänä vuonna poliisien määrä on nousemassa noin 80 hengellä. Kun virat jaetaan kaikkien poliisilaitosten kesken, ei Satakunnan alueelle montaa uutta poliisimiestä ja -naista vielä palkata.

On selvää, että Kokoomus tukee hallitusta ja sisäministeriä poliisin resurssien lisäämisessä, mikäli hallituksella on poliittista tahtoa nostaa poliisien määrää pohjoismaiselle tasolle.

Poliisin työrauhan turvaaminen on yksi konkreettisimmista asioista, joilla turvallisuuttamme voidaan vahvistaa. Suomalaisten vankka enemmistö on myös tavoitteen takana.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 8.3.2020.