Suuri arvostus menneille sukupolville itsenäisestä Suomesta 

Suomi täyttää ensi viikolla 106 vuotta. Suomen historia on hieno menestystarina. Suomi on noussut vajaassa 100 vuodessa köyhästä maasta maailman vauraimpien ja vakaimpien maiden joukkoon. 

Suomeen syntyminen tarjoaa parhaat edellytykset elämään jokaiselle lapselle. Laadukas koulutus ja tasa-arvoinen yhteiskunta antavat jokaiselle hyvät lähtökohdat elämään. 

Suomea on rakennettu vapaan länsimaisen yhteiskunnan peruspilarien – demokratian, oikeusvaltion ja sanavapauden – varaan, joita isossa osassa maailman maista ei ole. 

Näitä hienouksia me pidämme ehkä liian usein itsestäänselvyyksinä. Suuri kunnioitus kuuluu menneille sukupolville työstä Suomen hyväksi. 

Viime vuosien aikana turvallisuustilanne lähialueillamme Euroopassa on heikentynyt. Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen. Venäjä on omalla toiminnallaan lisännyt vastakkainasettelua ja jännitettä läntisen maailman kanssa. 

Me suomalaiset olemme tiedostaneet Ukrainan sodan alusta alkaen, että ukrainalaiset taistelevat koko läntisen Euroopan vapauden ja koskemattomuuden puolesta. Suomi on jo tähän mennessä lähettänyt 20 tukipakettia Ukrainaan, joiden yhteisarvo on vajaat 2 miljardia euroa. Talouden kokoon suhteutettuna Suomi on Ukrainan suurimpia tukijoita. 

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on hoidettu viisaasti ja vahvassa yhteistyössä puolueiden kesken. Suomen jäsenyys puolustusliitto Natossa on tehnyt meistä viimein erottamattoman osan läntistä arvoyhteisöä. Jäsenyys on vahvistanut Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä entisestään.

Seuraava merkittävä päätös Suomen turvallisuuden osalta on Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen hyväksyminen, mikä vahvistaa entisestään kahdenvälistä yhteistyötämme ja tuo meille vahvaa turvaa.

Länsiliittoutumisen ja kumppanuuksien vahvistamisen lisäksi omaan, uskottavaan puolustukseen satsaaminen on välttämätöntä. Suomi on tehnyt viime vuosina merkittäviä hankintoja puolustuskykymme turvaamiseksi. Raumalla on hankinnoissa tärkeä rooli, kun merivoimien uusia monitoimikorvetteja rakennetaan telakallamme. 

Venäjän uhka ei tule tulevaisuudessa vähenemään. Viimeisin esimerkki hybridivaikuttamisesta ja yrityksestä horjuttaa Suomen yhtenäisyyttä on tilanne Itärajalla. Suomi on kuitenkin toiminut tilanteessa määrätietoisesti, kun hallitus päätti sulkea koko itärajan rajaliikenteen.

Suomen viranomaisten huippuluokkainen osaaminen on korvaamatonta. 

Hallitus on vastannut Venäjän vaikuttamiseen jämerillä toimilla.Tilannetta seurataan edelleen tarkkaan ja tarvittaessa lisätoimia tehdään viipymättä.

Viime vaalikaudella kaikki puolueet muuttivat yksimielisesti rajavartiolakia, mikä mahdollisti sen, että nyt koko Itäraja on väliaikaisesti laitettu kiinni.Kansallisen turvallisuuden vaaliminen yhdistää koko poliittista kenttää. 

Itsenäisyyspäivän alla on erityisen tärkeää muistaa heitä, jotka ovat tehneet suurimmat uhraukset itsenäisen Suomen puolesta. 

Sotiemme veteraanit ovat kunniakansalaisamme, joiden hyvästä asemasta meidän päättäjien on pidettävä huolta. Veteraanien asiaa on edistetty läpi aikojen yhdessä kaikkien puolueiden kesken eduskunnassa. Näin tälläkin kertaa.

Eduskuntaryhmät esittivät kuluneella viikolla yksimielisesti, että veteraanien rintamalisää korotetaan 200 euroon kuukaudessa ensi vuoden toukokuusta alkaen. Rintamalisän korottamisella helpotetaan erityisesti pienituloisten veteraanien asemaa arjen kasvavien kustannusten keskellä.

Yksimielinen ja erittäin hyvässä yhteishengessä syntynyt päätös kertoo siitä yhteisestä arvostuksesta, jota me kaikki tunnemme sotiemme sotiemme veteraaneja kohtaan.

Lisäksi eduskunta on myöntämässä budjetissa rahoitusta veteraanien perinnetyön järjestämiseen. Yhä harvenevien veteraanien rivien myötä nuoremmat sukupolvet eivät enää saa kosketusta sodan ajan tapahtumiin ja niihin uhrauksiin, joita Suomen puolesta on tehty. 

Siksi perinnetyön vaaliminen on välttämätöntä, jotta veteraaniperintö siirtyy myös nuoremmille sukupolville.  Toivotan mitä parhainta lähestyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 3.12.2023