Talousarvioaloite eduskunnalle määrärahan lisäämiseksi harjoittelupäiväkotien toimintaan

Raumalainen kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) esittää 8 000 000 euroa harjoittelupäiväkodeille valtion ensi vuoden talousarvioon. Harjoittelupäiväkodit eli niin sanotut pikkunorssit toimivat samalla periaatteella kuin normaalikoulut: päiväkodin arkeen tuodaan yliopistollista tutkimusta ja opiskelijoiden harjoittelutoimintaa. Turun yliopiston rakennuttama Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden lopulla Raumalla.

– Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys osana lapsen koulutuspolkua on nostettu esille useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen koulutusta on edelleen ajankohtainen. Rauma näyttää tässä esimerkkiä koko Suomelle, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan pysyvä rahoitus on välttämätöntä, sillä Raumalle perustettava Suomen ensimmäinen pikkunorssi toimii tällä hetkellä hankerahoituksen varassa. Pysyvä rahoitus mahdollistaisi toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja turvaisin sen jatkuvuuden.

– Olemme keskustelleet ministerien kanssa tarpeesta saada pysyvä rahoitus pikkunorssin toimintaan. Uudella hallituksella on mahdollisuus tehdä päätös pikkunorssitoiminnan laajentamisesta valtakunnalliseksi ja toiminnan turvaamisesta pysyvällä rahoituksella, Marttinen sanoo.

Marttisen esittämä määräraha mahdollistaisi valtakunnallisen harjoittelupäiväkotiverkoston toteuttamisen Rauman lisäksi myös muille yliopistopaikkakunnille.