Talvimerenkulun osaaminen on Rauman vahvuus 

Toimiva merenkulku on Suomelle kaupankäynnin, huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Valtaosa kaikesta suomalaisesta kaupasta tapahtuu meriteitse. Merenkulun ja laivanrakennuksen osaaminen on Suomelle ja erityisesti Rauman seudulle merkittävä vientituote. 

Poikkeuksellisen suomalaisista satamista tekee niiden arktinen luonne. Suomi on yksi ainoista valtioista, jonka kaikki satamat voivat jäätyä talviaikaan. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Suomessa on ollut välttämätöntä kehittää korkeaa merenkulun osaamista. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomi on merenkulun ja erityisesti talvimerenkulun osaamisessa maailman kärkeä.

Ilmastonmuutoksen myötä kiinnostus arktisen alueen merenkululle on jatkuvasti kasvussa. Arktinen alue tarjoaa entistä enemmän uusia kauppareittejä, kun muun muassa Koillisväylää voidaan hyödyntää laajemmin. Lisäksi alueen turvallisuuspoliittinen merkitys kasvaa. Suomella on tässä aito mahdollisuus tavoitella asemaa myös arktisen merenkulun johtavana maana. 

Kasvava huomio arktisen alueen merenkulkuun ja talvimerenkulkuun on erityisesti Rauman seudun etu. Rauman telakka on viimeisten vuosikymmenten aikana erikoistunut arktisen merenkulun aluksiin ja erityisesti jäänmurtajiin. Telakalla on korjattu, paranneltu ja rakennettu useita jäänmurtajia eri valtioiden käyttöön. 

Raumalle on samalla rakentunut ainutlaatuinen arktisen merenkulun osaamisen klusteri. Rakentamistyön lisäksi Raumalla koulutetaan ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen merenkulun ammattilaisia Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Winnovassa. Koulutustyön pohjaksi Suomessa tehdään valtaisasti tutkimusta ja tuotekehitystä muuttuvan arktisen alueen merenkäynnin vaatimuksista.

Tätä merenkulullisen tutkimustyön, koulutuksen ja rakentamisen yhteyttä ei ole missään muualla maailmassa yhtä kehittyneenä kuin Raumalla. Merenkulun koulutus sekä alusten rakentaminen pohjautuu aina uusimpaan ja parhaaseen tutkimustietoon muuttuvasta arktisesta tarpeesta.

Suomen nykyinen jäänmurtokalusto on tulossa elinkaarensa päätökseen tämän vuosikymmenen aikana. Suomen on siksi valmisteltava uuden jäänmurtokaluston hankintaa, jotta Suomen ulkomaankauppa, teollisuuden kuljetukset ja meriliikenne voidaan turvata tulevaisuudessa. 

Suomi on kulkenut viime vuosina yhteistyössä Ruotsin kanssa jäänmurtajien hankinnoissa. Ruotsin uusi hallitus on nyt edennyt Suomea pidemmälle hankinnassa ja päättänyt uusien jäänmurtajien hankkimisesta, mutta Suomessa valmistelu jäänmurtajien uusimiseksi on edennyt valmistelussa tuskastuttavan hitaasti. 

Jäänmurtajahanke on Suomelle merkittävä teollisuuspoliittinen hanke, josta seuraavan hallituksen on välttämätöntä tehdä päätökset. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattava uusien jäänmurtajien hankinta ja varattava rahoitus, jotta hankinnassa päästään eteenpäin. Tämä on niin Suomen kuin Rauman etu. 

Ruotsi käy tällä hetkellä keskusteluja tulevien jäänmurtajien rakennuttajien osalta ja Rauma on yksi mahdollisista keskustelluista rakentamispaikoista murtajille. RMC:n vahva kokemus talvimerenkulusta ja erikoisalusten rakentamisesta osoittaa Rauman olevan parhaita kohteita uusien jäänmurtajien rakentamiseen. 

Jäänmurtajahankinta vahvistaisi entisestään Rauman asemaa talvimerenkulun ja arktisen merenkulun keskuksena ja toisi teollisuudellemme vahvat näytöt, joiden avulla osaamista voidaan tarjota myös muiden valtioiden käyttöön. Jäänmurtajahankinalla olisi merkittävät työllisyysvaikutukset koko länsirannikolle meriklusteriin ja telakan alihankintaverkostoon. 

Suomen turvallisuuspoliittinen asema on muuttumassa, kun tulevaisuudessa liitymme puolustusliitto Naton täysjäseneksi. Puolustusliiton jäsenyys on nähtävä suurena mahdollisuutena myös raumalaisen merenkulkuosaamisen viennille. Kun arktisen alueen turvallisuuspoliittinen merkitys kasvaa, voi Suomi tarjota vahvaa osaamistaan arktisesta merenkulusta kumppaneidemme käyttöön. 

Suomen tulee tarjota tuleville Nato-kumppaneilleen aloitteellisesti ja päämäärätietoisesti raumalaisen meriklusterin osaamista ja ammattitaitoa. Suomen on oltava maailman johtava arktisen merenkulun osaamisen ja arktisen meriteollisuuden tarjoaja, kun kiinnostus alueeseen tulevina vuosina kasvaa.

Seuraavina vuosina voimme ottaa isoja harppauksia eteenpäin, jotta Suomen ja Rauman seudun asema merenkulussa vahvistuu entisestään. 

Kolumni on julkaistu Länsi-Suomessa 15.1.2023