Teollisuuden edellytykset Rauman seudulla vahvistuvat

Teollisuudella on merkittävä rooli Rauman ja laajemmin koko Satakunnan seudulla. Lähitulevaisuudessa seudullamme on vahvaa potentiaalia kasvaa entistä suuremmaksi puhtaan teollisuuden edelläkävijäksi.

Hallitus sai pari viikkoa sitten päätökseen kehysriihensä, jossa päätettiin mittavista lisäsopeutustoimista, mutta myös laajasta talouden kasvupaketista. Pelkästään menoja sopeuttamalla Suomi ei nouse, vaan Suomeen tarvitaan ennen kaikkea kasvua ja investointeja.

Teollisuuden kannalta hallitus päätti merkittävästä ja uudesta investointien verokannustimesta yrityksille. Vuoden 2025 loppuun mennessä loppuun mennessä tehdyistä suurista teollisuuden investoinneista valtio hyvittää 20 % ja korkeintaan 150 miljoonaa yhtä hanketta kohden.

Uusi verokannustin vahvistaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla. Kilpailu maiden välillä puhtaan energian investoinneista on kiristynyt, ja Suomen on oltava tämän kehityksen eturintamassa.

Hallitus toteuttaa myös monia muita uuden ajan teollisuutta edistäviä toimenpiteitä. Suurten investointien luvituspalvelut kootaan yhden luukun alle ja käsittelyaikoja nopeutetaan. Myös työmarkkinoiden uudistaminen vakaampaan suuntaan tukee teollisuuden kasvuedellytyksiä.

Lisäksi hallitus vahvistaa Suomen roolia puhtaan sähköntuotannon ja vetytalouden edelläkävijänä ja esimerkiksi merituulivoiman tuotantoa lisätään merkittävästi.

Rauman seudulla teollisuuden näkymät ovat positiiviset. Metsä Groupin suunnittelema uusi kuitupakkaustehdas Rauman tehdasalueelle on tärkeä askel alueen teollisuudelle ja elinvoimalle. Lisäksi esimerkiksi Rauman telakan rooli tullee kasvamaan esimerkiksi arktisen merenkulun kasvun myötä.

Vahva ja menestyvä teollisuus on Rauman ja laajemmin koko Suomen etu. Se luo Suomeen kestävää kasvua sekä uusia työpaikkoja ihmisille. Siksi hallitus on vahvasti sitoutunut teollisuuden aseman vahvistamiseen.

Kolumni julkaistu UutisRaumassa 1.5.