Terrorismia on torjuttava voimakkain keinoin – tekojen tuomitseminen puheissa ei riitä

Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Supo seuraa Suomessa noin 400 henkilöä, joiden epäillään edistävän terrorismia Suomessa. Määrä on huolestuttavan korkea.

Terrorismin uhasta puhuminen ja iskujen tuomitseminen eivät riitä. Tarvitsemme lakiuudistuksia, joilla terrorismia voidaan torjua jämerästi ja suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus taata.

Esitimme jo alkuvuonna omat ehdotuksemme terrorismintorjunnan tehostamiseksi. Terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnin lisäksi olemme esittäneet terrorismirikosten rangaistusten kiristämistä kautta linjan. 

Suomen on seurattava Tanskan mallia ja säädettävä voimaan lainmuutos, jolla kansalaisuus on mahdollista perua kaksoiskansalaiselta, mikäli hän osallistuu ulkomailla aseellisen terroristijärjestön toimintaan. Keväällä 2019 tehdyn lainmuutoksen myötä kaksoiskansalainen voi menettää Suomen kansalaisuuden terroriteosta, mutta laki soveltuu vain Suomessa tehtyihin rikoksiin. 

Terroristien oleskelu maassa pitää estää. Suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olevien tuomio terrorismiin osallistumisesta ulkomailla tulee johtaa välittömään karkotukseen. Karkotus pitää voida käsitellä ilman henkilön paluuta Suomeen.

Toistaiseksi hallitus ei ole tarttunut riittävällä vakavuudella työhön. Hallituksen asettama työryhmä on esittänyt, että rikosvastuu laajennettaisiin koskemaan olennaisten tehtävien hoitamista terroristiryhmässä. 

Esitys jää puolitiehen. Terrorismin edistämistä terroristiryhmässä ei pidä hyväksyä missään muodossa. 

Edellisen hallituksen aikana terrorismilainsäädäntöön tehtiin perusteluja kiristyksiä. Samoin eduskunta sääti voimaan uudet tiedustelulait, jotka ovat antaneet muun muassa suojelupoliisille laajemmat valtuudet tiedusteluun yhteiskuntaa uhkaavia toimijoita kohtaan. 

Yhteiskunnan turvallisuuden vaaliminen ei ole sesonkikysymys: toimiin on ryhdyttävä hyvän saan aikana, jotta Suomeen kohdistuvat uhat saadaan torjuttua tehokkaasti. Näiden toimenpiteiden valmistelun pitää olla sisäministerin ja oikeusministerin työlistalla kärkipäässä.

Sisäministeri Maria Ohisalon ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on herättävä ja tuotava viipymättä perustellut esitykset eduskuntaan terrorismin torjumiseksi. Kokoomuksen esitykset ovat luonnollisesti hallituksen käytettävissä. 

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 26.10.2020.