Toimivaa lähijunaliikennettä kaikkialle Suomeen

Raideliikenteestä ja sen kehittämisestä puhutaan paljon keinoina liikenteen päästövähennyksien saavuttamiselle ja kaupunkien elinvoiman parantamiseksi. Toimivan kaupunkiliikenteen heikoin lenkki Suomessa on lähijunien alihyödyntäminen useilla kaupunkiseuduilla. 

Suurin syy kankeaan lähijunaliikennöintiin on VR:n tosiasiallinen monopoli raideliikenteessä. Muusta Euroopasta poikkeava raideleveys hankaloittaa oleellisesti kilpailevan kaluston hankkimista muualta Suomen raiteille. Ilman kilpailua VR:n toiminnan tehokkuus kärsii. Tätä kuvaa hyvin mm. se, että HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutuksessa syntyi 40% kustannussäästö vain sen vuoksi, että VR joutui aidosti kilpailutilanteeseen.

Kokoomus haluaa uudistaa kankean nykyjärjestelmän. Tällä hetkellä lain mukaan vain pääkaupunkiseudun HSL saa järjestää kilpailutettua lähijunaliikennettä. Pk-seudulta löytyy Suomen kattavin lähijunaverkko – paikallinen viranomainen kykenee määrittämään palvelutarpeen paremmin ja järjestämään liikenteen monopolia tehokkaammin.

Useat kaupunkiseudut ympäri Suomea hyötyisivät valtavasti siitä, että paikallinen viranomainen saisi järjestää ja kilpailuttaa liikennettä itse. Lähijunaliikenne toisi monille seuduille lisää elinvoimaa, parantaisi seutukunnan saavutettavuutta ja parantaisi yritysten työvoiman saatavuutta. Kokoomus esittää, että paikallisviranomaiset kuten Turun Föli, Tampereen Nysse, Oulun joukkoliikenne, Kuopion Vilkku ja Jyväskylän Linkki saisivat järjestää jatkossa lähijunaliikenteensä itse HSL:n tapaan.

Kokoomus katsoo, että on tarkoituksenmukaista yhtiöittää kaikki VR:n käyttökelpoinen lähijunaliikennekalusto valtion kalustoyhtiöön, joista operaattorit vuokraavat sen tehokkaasti kilpailun vallitessa. VR:n kalusto tulee yhtiöittää, sillä Suomen raideleveys poikkeaa muun Euroopan raiteista, mikä rajoittaa merkittävästi kaluston saatavuutta Suomen raiteille. Tällä hetkellä VR omistaa käytännössä käyttökelpoisen lähijunakaluston, eikä kilpailevaa kalustoa ole helposti saatavilla.

Yhtiöittäminen ja kilpailuin lisääminen tuo aitoja kustannussäästöjä ja mahdollistaa laajemman lähiliikennöinnin. VR:n kalusto tulee asettaa pikaisesti romutuskieltoon, sillä on esitetty perusteltuja epäilyksiä siitä, että VR haluaa romuttaa käyttökelpoista kalustoa, jotta se voisi suojata itseään kilpailulta jatkossakin.

Julkisessa keskustelussa on esitetty lähijunaliikenteen ulottamista mm. Lahden seudulle, Lappeenranta–Imatralle,  Oulun seudulle, Seinäjoen ja Vaasan seuduille, Turun ja Varsinais-Suomen alueelle, Kuopion seudulle, Jyväskylän seudulle, Kouvola–Kotka alueelle, Tampereen seudulle, Satakuntaan (mm. Rauma-Kokemäki), Meri-Lappiin, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon.

Marinin hallituksen tulee viipymättä käynnistää lainmuutosten valmistelu ja valtion kalustoyhtiön perustaminen. Kokoomuksen esittämä malli vähentää tehokkaasti liikenteen kasvihuonepäästöjä ja parantaa suomalaisten seutukuntien elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Matias Marttinen
Kansanedustaja (kok.)
Liikennevaliokunnan jäsen
Satakunta

Julkaistu Iltalehdessä 15.7.2021.