Työmarkkinoita uudistetaan maltillisesti

Viime viikolla alkanut satamien täyssulku kaikelta tavaraliikenteeltä on ajanut Suomen viennin ja tuonnin käytännössä täysin pysähdyksiin. Lakot, joilla vastustetaan hallituksen työmarkkinauudistuksia, ovat kohtuuttomia ja ylimitoitettuja.

Satakunta elää viennistä ja siksi lakot aiheuttavat erityisen paljon haittaa maakuntamme lukuisille vientiyrityksille. Tehtaita on jouduttu pysäyttämään ja ihmisiä lomauttamaan. Lakot eivät ole työntekijän edun mukaisia, vaan johtavat pahimmillaan työpaikkojen menetyksiin.

Hallitus on toteuttamassa työmarkkinoille välttämättömiä ja maltillisia uudistuksia, jotka muissa Pohjoismaissa on tehty jo aikoja sitten. Suomessa työmarkkinaosapuolet ovat yrittäneet päästä sopuun työmarkkinauudistuksista jo vuosikymmenten ajan – mutta tuloksetta.

Neuvottelutulosten puute ja talouden hyvin heikko tilanne korostavat uudistusten tarvetta. Olemme jääneet muista Pohjoismaista jälkeen käytännössä jokaisella taloudellisella mittarilla ja kehitys näyttää vain pahenevan. Siksi näitä uudistuksia tehdään: ei ketään vastaan, vaan koko Suomen puolesta.

Suomen nykyinen työrauhalainsäädäntö on vuodelta 1946 eikä vastaa tätä päivää. Poliittista lakkoilua työajalla rajoitetaan rajaamalla niiden kesto vuorokauteen. Sen sijaan lakkoilua omien työehtojen puolesta ei olla rajoittamassa mitenkään.

Puolestaan tukilakkojen tulee jatkossa kohdistua työriidan varsinaisiin osapuoliin. Ei ole kohtuullista, että työriidasta kärsivät täysin riitaan liittymättömät yritykset.

Hallitus mahdollistaa paikallisen sopimisen myös niissä yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Tämä mahdollistaa paikallisen sopimisen noin 50 000 uudessa yrityksessä ja parantaa yritysten välistä tasa-arvoa sopimisen ehdoissa. Jatkossakin lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittävät vähimmäistason työehdoille, jota ei saa koskaan alittaa. Paikallisen sopimisen laajentaminen parantaa yritysten mahdollisuuksia työllistää ja investoida Suomeen. 

Ilman korkeampaa työllisyyttä ja vahvempaa talouskasvua Suomen hyvinvointiyhteiskunnalta putoaa pohja. Nyt on uudistusten aika, sillä liian kauan on jätetty tekemättä.

Kolumni julkaistu Lauttakylä-lehdessä 20.3.