Työvoimapulan ratkaisemiseen tarvitaan lisää toimia

Satakunnassa monella yrityksellä näkymät ovat hyvät, maakuntaan tulee investointeja ja uusia työntekijöitä
palkataan. Työttömyyden väheneminen on tuonut uuden haasteen, kun yhä useammat yritykset eivät
löydä avoimiin paikkoihin sopivia hakijoita.
Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Satakunnassa työvoiman kohtaanto-ongelma on maamme
pahimpia. Se tarkoittaa, että töitä olisi, mutta tekijöitä ei riitä. Pulaa on sekä työntekijöistä että
toimihenkilöistä. Monet satakuntalaiset yritykset ovat palkanneet toimihenkilöitä isommille paikkakunnille,
joissa työntekijöitä löytää helpommin.

Meriteollisuudessa ja monella muulla alalla kasvu on vahvaa, mutta samaan aikaan pula osaavista
työntekijöistä hidastaa yritysten kasvua. Venatorin tilanne on kova isku maakunnallemme ja tehtaan
sadoille työntekijöille, mutta tässä tilanteessa monelle työntekijälle on löydettävissä uusi työpaikka.
Tallinkin ja puolustusvoimien laivatilaukset Rauman telakalta tuovat töitä Satakuntaan, ja BASF on
suunnitellut isoa tehdasinvestointia Harjavaltaan.

Olemme lisänneet rahoitusta kahdesti tänä vuonna valtion budjettiin nopeavaikutteisiin toimiin, joilla
työvoimapulaan voidaan vastata. Rahoitusta on suunnattu muuntokoulutukseen, joka mahdollistaa
esimerkiksi insinöörin tutkinnon täydentämisen toisella erikoisalalla. Muuntokoulutus tiivistää opintoaikoja
ja kannustaa maakunnassa asuvia jo koulutuksen saaneita hakeutumaan aloille, joissa on kovaa työvoiman
kysyntää.

Opetusministeriö myönsi rahoitusta viime vuoden lopulla yliopistokeskukselle robotiikka-ja automaatioalan
diplomi-insinöörien muuntokoulutusohjelmaan ja Satakunnan ammattikorkeakoululle automaatio- ja
koneinsinöörien muuntokoulutusohjelmaan. Satakunnan ammattikorkeakoululle myönnettiin kesällä
lisärahoitusta muuntokoulutuksen järjestämiseen.

Koulutuksen lisäksi tarvitaan muita toimia. TE-toimistojen resursseja on parannettu, jotta työnhakijat
saisivat tukea työnhakuun. Satakuntaan työn perässä muuttavat tarvitsevat tukea myös puolison työpaikan
löytämiseen. Maakuntamme asuinmahdollisuuksia ja työpaikkoja pitää myös markkinoida. Työtä
Satakunnan liikenneyhteyksien parantamiseksi on jatkettava, jotta työssäkäynti kauempaakin on
mahdollista.

Omien toimiemme lisäksi suuri merkitys on myös valtakunnan tason toimilla. Keskeistä on, että seuraava
hallitus jatkaa verotukseen ja sosiaaliturvaan muutoksia, jotka kannustavat aina ottamaan työtä vastaan.
Työvoimapulan ratkaiseminen on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jotta Satakunnan elinvoima vahvistuu
2020-luvulla.