Vahva maanpuolustustahto on itsenäisyytemme perusta

Vietämme tänään Suomen suurinta juhlapäivää. Kiitos vanhemmille sukupolville työstä ja uhrauksista isänmaamme eteen. Meidän nuorempien sukupolvien tehtävä on pitää huoli siitä, että itsenäisen Suomen asema ja maamme turvallisuus on taattu myös tulevaisuudessa. 

Puolustusratkaisumme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen sekä vahvaan reserviläistoimintaan. Hyvin koulutettu ja varustettu reservi on edellytys asevelvollisuusarmeijan toimintakyvylle. Eduskuntapuolueiden yhteinen parlamentaarinen työryhmä luovutti marraskuun lopulla raporttinsa, jossa on selvitetty toimenpiteitä yleisen asevelvollisuusjärjestelmän kehittämiseksi. 

Komitea nosti esille huolestuttavan trendin: varusmiespalveluksen suorittaneiden osuus miesten ikäluokasta on laskenut 74 prosentista 65 prosenttiin viimeisen viiden vuoden aikana. Riittävän suuren reservin ylläpitäminen käy haasteelliseksi, kun yli kolmasosa nuorista miehistä ei suorita asepalvelusta. 

Pienenevien ikäluokkien Suomessa haasteeseen täytyy löytää ratkaisut. Komitea esitti kutsuntojen laajentamista koskemaan myös naisia. Pidän tätä perusteltuna esityksenä. Näin pyritään kannustamaan yhä useampaa naista hakeutumaan palvelukseen. 

Toiseksi asepalvelusta on kehitettävä siten, että varusmiesten ja -naisten osaaminen ja motivaatio huomioidaan laajemmin. Komitea esitti myös palveluksen terveyskriteerien uudelleenarviointia, jotta mahdollisimman monelle nuorelle avautuisi mahdollisuus palveluksen suorittamiselle.

Varusmiesten ja -naisten motivaation korostaminen asepalvelukseen hakeutumisessa on puolustusvoimilta oikea ratkaisu. Valitettavasti viime vuosina teot ja puheet eivät ole olleet aina yhtä. Esimerkiksi 1-tyypin diabeetikoiden mahdollisuus hakea asepalveluksen lakkautettiin pari vuotta sitten, vaikka lähes 20 vuoden kokeilu oli tuonut erinomaiset tulokset diabeetikoiden asepalveluksen suorittamisesta.

Sain itse suorittaa asepalveluksen, vaikka olen 1-tyypin diabeetikko. Sain palvella vuoden yhdessä muiden varusmiesten ja -naisten kanssa ja suorittaa myös reserviupseerikoulun. Palvelukseen hyväksyminen perustui diabeteksen hyvään hoitotasapainoon ja vahvaan motivaatioon palveluksen suorittamiseen. Tämä mahdollisuus pitää edelleen suoda motivoituneille ja sairauttaan hyvin hoitaville nuorille.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuore gallup kertoo, että suomalaisten maanpuolustustahto on vahvistunut. Se on tärkeä tieto, jonka varaan asevelvollisuutta on hyvä kehittää. Korkea maanpuolustustahto on jatkossakin paras tae isänmaan itsenäisyyden turvaamiseksi.

Toivotan jokaiselle lehden lukijalle hyvää itsenäisyyspäivää!

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 6.12.2021.