Vahvaa vaikuttamista Valtatien 12 puolesta on jatkettava

Toimivat liikenneyhteydet ovat elinehto maakuntamme elinkeinoelämälle ja kaikille asukkaille. Satakunnan saavutettavuutta tulee määrätietoisesti jatkaa laadukkaaseen liikenneverkkoon panostamalla.

Satakunnan kannalta yksi keskeisimmistä liikenneyhteyksistä on Rauman ja Tampereen yhdistävä Valtatie 12. Valtatielle osoitettiin vastikään eduskunnassa 1 miljoonan euron lisäpanostus tievalaistusten lisäämiseen ja myös uusimiseen.

Hanke on mittavin tänä vuonna eduskunnan Satakuntaan jakamista lisäpanostuksista ja kertoo onnistuneesta edunvalvontatyöstä maakuntamme puolesta.

Lisämäärärahan myötä valaistusta täydennetään ja uusitaan Rauma—Lappi- ja Huittinen—Sastamala-väleillä. Valtatiellä on ollut vuosien ajan puutteellinen tievalaistus, mikä on aiheuttanut merkittäviä turvallisuusriskejä liikenteessä.

Nyt liikenneturvallisuus ja tien käytettävyys paranevat koko tieyhteydellä. Vahvaa vaikuttamista valtatien puolesta tulee kuitenkin jatkaa, koska lisäpanostuksille edelleen on selvä tarve.

Seuraava tärkeä askel Valtatielle 12 olisi tieosuuden yhdistäminen Eurooppatiehen E16. Eurooppatiet ovat Euroopan läpi kulkevia, kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä.

Käytännössä Valtatie 12 täyttää jo Eurooppatietä varten tarvittavat tekniset vaatimukset ja hanke olisi siis toteuttamiskelpoinen. Myös kaikki hankkeen vaikutusalueella olevat kaupungit puoltavat hankkeen toteuttamista, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat vahvalle vaikuttamistyölle.

Suunniteltu E16-tie kulkisi Suomessa Rauman ja Kotkan välillä ja loisi merkittävän huoltovarmuutta tukevan logistiikkayhteyden. Samalla hanke tiivistää pohjoismaista yhteistyötä ja luo erinomaiset lähtökohdat koko maakunnan elinvoiman ja kasvun vahvistamiselle.

Eurooppatie vahvistaisi Satakunnan merkitystä vahvana modernin teollisuuden maakuntana. Maakuntamme kiinnostaa investointikohteena koko ajan entistä enemmän ja tämä hanke vahvistaisi myönteistä kehitystä.

Valtatie 12 tarvitsee jatkossakin merkittäviä panostuksia liikenneturvallisuuden vahvistamiseen, mutta myös kansainvälistä kehittämistä. Tämä työ on nyt hyvin liikkeellä.

Kolumni julkaistu Lauttakylä-lehdessä 28.12.