Valtatien 12 kehittämistä on vietävä määrätietoisesti eteenpäin

Rauman seudulle toimivat liikenneväylät ovat elinehto. Sujuva työmatkaliikenne ja vapaa-ajanmatkustus sekä erityisesti teollisuuden ja yritysten logistiikkakuljetukset vaativat toimivaa liikenneverkkoa. 

Raumalla edunvalvontamme on perustellusti keskittynyt valtatie kahdeksan kehittämiseen, mutta viime aikoina Rauman ja Tampereen yhdistävän valtatien 12 kehittäminen on noussut yhä vahvemmin esille. 

Valtatie 12 on valtakunnallisesti tärkeä poikittaisyhteys, jonka merkitys on vain korostunut muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Kuljetusvirrat ovat kääntyneet itärajalta vahvasti länteen, ja muuttunut tilanne kasvattaa kuljetusmääriä Länsi-Suomen satamiin johtavilla keskeisillä liikenneväylillä. 

Rauman satama on länsirannikon merkittävin konttisatama – leijonanosa koko länsirannikon konttiliikenteestä kulkee satamamme kautta maailmalle. Siksi valtatie 12 kehittäminen sujuvien logistiikkareittien turvaamiseksi on meille vielä paljon merkityksellisempää kuin monille muille valtatien varren kaupungeille. 

Tiellä on kriittinen vaikutus koko maan huoltovarmuuteen ja logistiikan toimintaan etenkin mahdollisina kriisiaikoina. Lisäksi tie luo tärkeän kulkuyhteyden Eurooppaan.

Satakunta on maan johtavia teollisuusmaakuntia ja alueemme kiinnostaa koko ajan entistä enemmän teollisuuden toimijoita. Laadukas tieverkosto lisää ennestään maakunnan houkuttelevuutta investointikohteena. 

Viime aikoina valtatien 12 kehittämisessä on otettu hyviä askelia eteenpäin. 

Ensinnäkin Rauman kaupunki on ollut aloitteellinen hallituksen suuntaan, jotta valtatie 12 yhdistettäisiin Suomessa Eurooppatiehen E16. Eurooppatiet ovat Euroopan läpi kulkevia kansainvälisiä teitä. E16 kulkee nykyisin Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. 

Mikäli päätös tehdään, jatkuisi Eurooppatie jatkossa Rauman satamasta Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta Kotkan satamaan. Hanke loisi merkittävän huoltovarmuutta tukevan logistiikkayhteyden Suomeen. 

Valtatien liittäminen osaksi Eurooppatietä on tärkeä myös Rauman seudun edunvalvonnan kannalta, sillä päätös edistäisi tielle tarvittavan rahoituksen saamista ja vahvistaisi elinvoimaa ja matkailua edistävien hankkeiden toteuttamista alueellamme. Päätöksellä olisi myönteinen vaikutus myös Rauman ja Gävlen välisen meriliikenteen kehittämisessä.

Hankkeen toteutumiselle on hyvät edellytykset, sillä valtatie 12 täyttää tekniset vaatimukset E-tiemerkinnän saamiselle. Hanke ei myöskään vaadi uusia tieinvestointeja. Hankkeelle on tien vaikutusalueella myös hyvin suuri kannatus. 

Saimme valtatie 12 kehittämiseen hyviä uutisia joulun alla, kun eduskunta päätti osoittaa miljoonan euron panostuksen tievalaistuksen uusimiseen ja laajentamiseen. Panostus on suurin yksittäisistä Satakuntaan kohdistuneista hankkeista. Rahoituksen saaminen kertoo saumattomasta ja onnistuneesta hallituspuolueiden edunvalvonnasta alueemme hyväksi. 

Myönnetyn lisämäärärahan myötä monin paikoin puutteellista valaistusta täydennetään ja uusitaan Rauma—Lappi- ja Huittinen—Sastamala-väleillä. Tällä on keskeinen vaikutus liikenneturvallisuuden ja tien käytettävyyden kohentumisen kannalta.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tien kriittisiä puutteita päästään nyt selvästi parantamaan.

Valtatien kehittämisen ei pidä pysähtyä. Valtatiestä valmistuu ensi keväänä kattava kehittämisselvitys, jossa linjataan tien kehittämisen konkreettisista jatkotoimenpiteistä. 

Tulevaisuudessa on tärkeää panostaa esimerkiksi ohituskaistojen lisäämiseen, liittymien parantamiseen sekä edelleen tievalaistuksen kunnostukseen. Myös tietä vierustavat riista-aidat ovat monessa kohtaa puutteelliset.

Vahvaa edunvalvontaa valtatien osalta on jatkettava. Eduskunnassa toimii aktiivisesti puolue- ja maakuntarajat ylittävä valtatie 12 -verkosto, jonka tavoitteena on saada tielle tarvittavia panostuksia mahdollisimman pikaisesti eteenpäin. 

On hienoa, että tien kehittäminen yhdistää valtatien varrella asuvia kansanedustajia Raumalta Kouvolaan saakka. 

Toivotan hyvää alkanutta vuotta 2024 kaikille lehden lukijoille!

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 7.1.