Vappupuhe Satakunnan Kokoomukselle

Arvoisat Satakunnan kokoomuslaiset,

Vappu on suomalaisen työn ja yrittäjyyden juhla. Hyvinvointimme on mahdollista ainoastaan työnteon, yrittäjyyden ja ahkeruuden ansiosta. Sen takana ovat suomalaiset työntekijät ja työllistävät yritykset.

Vain ahkeruudella ja työnteolla pidetään kiinni kestävästä tulevaisuudesta: Suomesta, joka huolehtii heikoimmistaan. Maasta, joka varmistaa mahdollisuuksien tasa-arvon. Yhteiskunnasta, joka kantaa vastuuta myös tulevista sukupolvista.

Emme saa päästää valloilleen ajatustapaa, jonka mukaan velanotolla voidaan sivuuttaa työn merkitys. Tulot on hankittava ennen menoja. Vanhassa sanonnassa piilee viisaus: ”Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa.”

Hyvät kuulijat,

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen vakaus Euroopassa ja lähialueillamme on perusta yhteiskuntamme vakaalle kehitykselle. 

Tilanne Euroopan rajoilla on nyt kuitenkin paikoin kireä. Vain kahden tunnin lentomatkan päässä Helsingistä käydään sotaa. Konflikti Itä-Ukrainassa on jatkunut jo seitsemän vuoden ajan. On tärkeää, että rauhanomainen ratkaisu löydetään.

Maailmantilannetta auttaa USA:n paluu kansainvälisiin pöytiin. Presidentti Bidenilla on tahto vahvistaa Yhdysvaltojen yhteistyötä ja kumppanuutta EU:n kanssa. Tämä on luonnollisesti myös pienen Suomen etu.

Venäjän ja USA:n välit ovat jännitteiset. Myönteistä on kuitenkin se, että keskusteluyhteys on olemassa. Se varmistaa pohjan jatkokeskusteluille ja kansainvälisten jännitteiden lieventämiselle.

On sanomattakin selvää, että kansainvälinen yhteistyö on meille suomalaisille kaikki kaikessa. Suomen paikka on tiiviisti lännessä.

Arvoisat kokoomuslaiset,

Isänmaasta on huolehdittava myös rajojen sisäpuolella. Kestävä taloudenpito vaatii jämerää politiikkaa. Verorahoja pitää käyttää taiten.

Hallituksen puoliväliriihi on perinteisesti käyty päivässä tai kahdessa. Tällä viikolla hallitus pääsi sopuun yli viikon väännön jälkeen. Riihen tulos on veronmaksajan näkökulmasta pettymys.

Julkista taloutta vahvistavat toimet jätettiin tekemättä. Hallituksen työllisyystempuilla luodaan mielikuvia mutta ei oikeita työpaikkoja suomalaisille. Hallitus painaa kaasua velanotolle, vaikka juuri nyt velkahanaa pitää ruuvata kiinni.

Hallituksen löperöä talouspolitiikkaa kuvaa sekin, että ensimmäistä kertaa historiassa hallitus päätti rikkoa budjettinsa katon, niin sanotun menokehyksen. Se on suojannut tavallisia veronmaksajia löperöltä taloudenpidolta ja hillinnyt velkaantumista. 

Pääministeri Marin siis osti hallitukselleen jatkon vappumiljardilla.

Hallituksen kiihtyvän velanoton ja höttöisten työllisyyspäätösten linja on vaarallinen. 

Kokoomus on tänään ilmoittanut jättävänsä hallitukselle välikysymyksen sen vastuuttomasta talouspolitiikasta. Vastuullisena oppositiopuolueena Kokoomuksen tehtävä on haastaa vasemmistohallituksen talouslinja ja vaatia päätösten korjaamista. 

Suomi tarvitsee kestävän tien: vastuullista taloudenhoitoa, menokuria ja aitoja työllisyyspäätöksiä. Talous pitää saada tasapainoon – ei vapaapudotukseen.

Kokoomus on julkaissut omat keinonsa, jolla 2020-luvusta tehdään kasvun vuosikymmen. Kokoomuksen linja on työn ja yrittäjyyden linja. Suomi nousee vain ahkeruudella. Sille pitää luoda kannustava ympäristö.

Haluamme, että jokaiselle jää tehdystä työstä enemmän käteen – on sitten palkansaaja tai yrittäjä. Työn verotusta pitää madaltaa kautta linjan.

Työn vastaanottamisen kannusteita pitää parantaa. Töihin lähtevälle pitää jäädä aina enemmän käteen kuin sille, joka ei lähde.

Yrityksen perustaminen pitää olla realistinen vaihtoehto yhä useammalle. Työpaikat syntyvät vain yrityksiin.

Suomen pitää olla houkutteleva kohde investoida. Tarvitsemme ulkomaisia panostuksia. Kilpailukyvystä huolehtiminen on globaalissa markkinassa keskiössä.

Työllistämiselle tulee varmistaa kannustavat lähtökohdat. Paikallista sopimista pitää lisätä.

Kotitalousvähennyksen nostaminen on helppo keino tukea kotitalouksia ja pk-yrittäjiä. Vähennysoikeuden kasvattaminen kannustaa hankkimaan kotiin palveluita. Tämä tarkoittaa toisaalta tilauksia paikallisille yrittäjille.

Työ ja yrittäjyys ovat voimavaramme. Hyvinvointimme kivijalasta pitää huolehtia.

Hyvät satakuntalaiset,

Kokoomus on Suomen johtava tulevaisuuspuolue. Se pitää osoittaa myös tulevissa kuntavaaleissa. Me uskomme Satakunnan vahvuuksiin ja näytämme suuntaa maakuntamme kehittämiselle – on sitten kyse teollisuuden vahvistamisesta, korkeakoulutuksen lisäämisestä tai paremmista liikenneyhteyksistä. 

Satakunnalla on tulevaisuuden pohja kunnossa. Olemme hiljattain kuulleet isoista investoinneista: Bioenergo investoi Poriin lähes 200 miljoonaa. Nornickel lähes kaksinkertaistaa nikkelintuotantonsa Harjavallassa. Rauman telakan uuden laivatilauksen vaikutus on 3500 henkilötyövuotta.

Investoinnit säteilevät vireyttä koko maakuntaan. Tämä luo hyvän pohjan rakentaa tulevaisuutta.

Kokoomuslaista järkeä tarvitaan kuntien päätöksenteossa. Kunnissa päätetään arjen merkittävistä asioista: miten varhaiskasvatus mahdollistaa vanhempien työnteon, millaiset harrastusmahdollisuudet ovat ja miten isovanhempien hoidosta huolehditaan.

Hyvä kunta pitää huolta elinvoimasta. Se pitää yritykset mukana palveluiden tuottamisessa ja pilkkoo julkiset hankinnat laajan kilpailun mahdollistamiseksi. Vireä kunta huolehtii kaavoituksen joustavuudesta ja lupa-asioiden joutuisasta hoitamisesta.

Kunnanvaltuustoissa on kyse veronmaksajien rahojen järkevästä käytöstä. Veronkorotusten tie ei ole kestävä polku. Kokoomuslaisessa kunnassa ei haluta lannistaa elinvoimaa ja ahkeruutta.

Uudet kuntapäättäjät valitaan muutaman viikon kuluttua. Kiitos sinulle, joka olet ehdolla!

Arvoisat kuulijat,

Kokoomuksen linja on työn ja yrittämisen linja. Sitä linjaa edistämme niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla. Suomalaista työtä on paikallaan juhlia.

Iloista vappua!