Ystävänpäivä muistuttaa myös heistä, jotka tarvitsevat apua

Tänään vietämme perinteistä ystävänpäivää, joka muistuttaa meitä läheisten ja ystävien merkityksestä. Ystävät ovat tärkeä tukiverkosto, johon voi tukeutua ja pyytää apua. Ystävät kulkevat mukana elämässä, iloitsevat elämän hyvistä asioista ja auttavat vaikeuksien yli.

Toivottavasti jokainen meistä voi tänään olla läheisiinsä yhteydessä, vaikka kasvokkain tapaaminen ei ole samalla tapaa mahdollista.

Ystävänpäivä muistuttaa ystävyyden ja yhdessäolon lisäksi siitä, että monet kokevat itsensä yksinäisiksi ja ulkopuolisiksi. Korona-aika on kurjistanut tilannetta, kun sosiaalisia kontakteja ja normaalia elämää on pitänyt supistaa. Muutos on ollut raju erityisesti nuorille, joiden elämänpiiri on pienentynyt rajoitusten vuoksi.

Raumalla toisen asteen oppilaitoksissa on jouduttu järjestämään etäopetusta, eikä kavereita ole ollut mahdollista tavata samaan tapaan kuin aikaisemmin.

Valonpilkahduksen on tuonut Raumalle kuitenkin se, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa on voitu monilta osin jatkaa. Toivon, että lasten ja nuorten mahdollisuudet harrastamiseen pidetään niin avoinna kuin se vain on mahdollista.

Nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat kuitenkin kyselyjen mukaan kasvaneet merkittävästi korona-aikana. Korona-aika ja rajoitustoimet ovat voineet syventää entisestään monen nuoren ongelmia.

Nuorten kasvaneet mielenterveysongelmat ovat iso huolenaihe ja erityisesti se, miten hädän keskellä apua saa nopeasti. Mielenterveysongelmien kasvu näkyy selkeästi nuorisopsykiatriassa. Satasairaalan nuorisopsykiatrialle saapuneet lähetteet kasvoivat viime vuonna yli 13 prosenttia. Tarve on suurta.

Olennaista on turvata jokaiselle avun tarpeessa olevalle nuorelle nopea pääsy avun piiriin. Koulujen ja oppilaitosten kuraattorit ja koulupsykologit tekevät arvokasta työtä nuorten auttamiseksi. On tärkeää, että nämä matalan kynnyksen palvelut toimivat hyvin.

Suomessa on kuitenkin paljon tehtävää mielenterveyspalveluiden saannissa. Paitsi että palveluiden kysyntä on kasvanut paljon, voi apua joutua odottamaan pitkäänkin. Avunsaannin pitkittyessä ongelmat kasaantuvat ja muuttuvat vakavammiksi. 

Kansalaisaloite terapiatakuusta on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Aloitteessa halutaan taata nopea pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin heti ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.  Aion äänestää aloitteen puolesta, kun se tulee äänestykseen suureen saliin. Yhdenkään nuoren paikka ei ole hoitojonossa vaan kiinni elämässä, opinnoissa, harrastuksissa ja omissa unelmissa.

Huolenpitoa ei voi kuitenkaan ulkoistaa. Huolenpito läheisistä, ystävistä ja ihmisistä ympärillämme kuuluu meistä jokaiselle. ”Mitä sinulle kuuluu” on monelle kultaakin arvokkaampi kysymys poikkeusajassa, kun normaalit kontaktit ovat supistuneet vähäisiksi.

Pidetään toisistamme huolta – selviämme tästä keväästä yhdessä. Hyvää ystävänpäivää jokaiselle lukijalle!

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 14.2.2021.