Harjoittelukoulujärjestelmä pitää laajentaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Suomi on tunnettu laadukkaasta opettajankoulutuksestaan. Sen erottaa muista maista käytössämme oleva harjoittelukoulujärjestelmä. Järjestelmässä opettajaopiskelijat saavat mahdollisuuden opiskella erityisissä harjoittelukouluissa, jotka toimivat opettajankoulutuksesta vastaavan yliopiston yhteydessä. Harjoittelukouluissa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden oppimismuotoja ja -taitoja. Järjestelmä mahdollistaa opiskelijoille laadukkaan ohjauksen opettajan työhön.

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksesta puuttuu vastaava harjoittelukoulujärjestelmä. Alan opiskelijat harjoittelevat nyt eri päiväkodeissa, joissa ohjauksen laatu saattaa vaihdella merkittävästi. Viimeisimpään tietoon ja tutkimukseen perustuvan varhaiskasvatuksen opetuksen roolia pitää vahvistaa. Harjoittelukouluja vastaava järjestelmä pitää ulottaa myös varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen.

Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti eli pikkunorssi avataan Raumalle tammikuussa 2021. 105-paikkaisessa päiväkodissa on tilat viidelle varhaiskasvatusryhmälle sekä esiopetusryhmälle. Rauman pikkunorssi toimii opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä ja tarjoaa alan opiskelijoille harjoittelupaikan ammattilaisten ohjauksessa tutkimusperustaiseen varhaiskasvatukseen.

Harjoittelupäiväkotien asemaa ei ole säädetty laissa harjoittelukouluja vastaavasti. Tämä aiheuttaa ylimääräistä byrokratiaa ja kankeutta niiden perustamiseen. Yliopistot eivät voi perustaa pikkunorsseja suoraan yliopiston yhteyteen, vaan joutuvat yhtiöittämään toiminnan harjoittelupäiväkodin osalta. Tämä on tarpeetonta ja on hidastanut myös Rauman pikkunorssin avaamista. Harjoittelupäiväkotien toimintaperiaate ei eroa yliopistojen yhteydessä toimivista harjoittelukouluista.

Olen jättänyt 6.11.2020 lakialoitteen, jolla yhtiöittämisvelvoite poistetaan. Aloitteen ovat lisäkseni allekirjoittaneet kokoomuksen kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen, Paula Risikko, Mia Laiho, Sari Multala, Marko Kilpi, Pauli Kiuru, Elina Lepomäki, Sari Sarkomaa ja Timo Heinonen. Aloitteeseen pääsee tutustumaan tästä.

Varhaiskasvatuksen merkitys opinpolun alkutaipaleella on alati kasvava. Tähän pitää panostaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Harjoittelupäiväkotien laaja käyttöönotto ja näiden rahoituksen turvaaminen ovat edellytyksiä laadukkaan varhaiskasvatuksen kehitykselle. Pieni maa menestyy vain korkealla osaamisella – sen pohja luodaan laadukkaalla varhaisten vuosien opetuksella.